L-Associazione la Settima

L

A - B - C - D - E - F - G - I - L M N O P Q - R S T - U - V - Z

 
Dizionario Italiano/Sassarese

L - Decima lettera dell’alfabeto

L Maiuscola              L Manna

l Minuscola               l Minori

Pronuncia Elle
 

La (art. det.) - La (ra)

La (pr. pers.) - La

La (nota musicale) - La

(in quel posto) - Inghiddà

Al di là - Ainchiddà

Labbro - Làbbru

Labiale - Labiàri

Labile (debole) - Déburi

Labile (fiacco) - Fiàccu

Labilmente (di poca durata) - Di pògga duràdda

Labirinto - Labirìntu

Laboratorio - Laboratóriu

Laboriosamente - Cun cuidàddu

Laboriosità - Operosiddài

Laboriosità - Cuidàddu

Laborioso - Fazzindìnu

Lacca - Làcca

Laccare - Laccà

Laccato - Laccàddu

Laccatura - Laccaddùra

Lacchè - Lacchè

Laccio - Cióbbu

Lacciolo - Liàzzuru

Lacerabile - Sthrazzàbiri

Lacerabile (facile a rompersi) - Fàzziri a sthrazzàssi

Lacerare - Isthrazzà/Isthrazzurà

Lacerato - Isthrazzàddu/Isthrazzuràddu

Lacerazione - Isthrazzaddùra/Isthrazzuraddùra

Lacero - Isthrazzàddu/Isthrazzuràddu

Laconico (di poche parole) - Di pògghi paràuri

Lacrima - Làgrima

Lacrimare - Lagrimà

Lacrimazione - Lagrimaddùra

Lacrimevole - Lasthimósu

Lacrimogeno - Lagrimadori

Lacrimoso - Lagrimósu

Lacuna (mancanza) - Mancànzia

Lacuna (colpa) - Fàstha

Lacunoso (con senso di colpa) - Fasthòsu

Lacunoso (vuoto) - Bióddu

Laddove (dove) - Undì/Indì

Ladra - Làdra

Ladro - Làdru

Ladrone - Ladròni

Ladruncolo - Ladraréddu

Laggiù - Inchiddà

Laggiù in basso - Inchiddà gióssu Inghiddagiossu

Lagna (lamento) - Lamèntu

Lagnanza - Mìmmura/Lamèntu

Lagnarsi - Lagnàssi

Lagnarsi (lamentarsi) - Lamintàssi

Lagnoso - Lagniggosu/Mimmurósu

Lago - Làgu

Laguna - Lagùna

Lagunare - Di la (ra) lagùna

Laico- Làicu

Lama - Làma

Lambire (rasentare) - Rasintà

Lambire (sfiorare) - Ifrisià

Lambito (rasentato) - Rasintàddu

Lambito (sfiorato) - Ifrisiàddu

Lamella - Lamìtta

Lamentare - Lamintà/Lagnàssi

Lamentela - Lagnànzia

Lamento - Lamèntu/Làgna

Lamento grave - Atturòccu

Lamentoso - Lamintósu/Pibiósu

Lametta - Lamètta

Lamiera - Lamièra/Lattòni

Lamierista - Lamierìstha

Lamina - Lamìtta

Laminato (placca di ferro) - Pràcca di férru

Lampada - Làmpada

Lampada a olio - Biròni

Lampadario - Lampadàriu

Lampadina - Lampadìna

Lampante - Lampànti

Lampara - Lampàra

Lampeggiamento - Lampiggiamèntu/Inzigliòni

Lampeggiare - Lampà/Lampiggià

Lampione - Lampiòni

Lampo - Làmpu

Lampone - Prùna di mònti

Lana - Làna

Lana d'acciaio - Làna d’azzàggiu

Lana di vetro - Làna di brédu

Lancetta dell'orologio - Lancètta

Lancette dell'orologio - Frìzzi

Lancia - Lànza

Lanciafiamme - Lampafiàri

Lanciare - Lancià/Isdhubà

Lanciare (buttare)/Lampà

Lanciare (tirare) - Tirà

Lanciato - Lanciàddu

Lanciato (buttato) - Lampàddu

Lanciato (gettato) - Gittàddu

Lanciato (tirato) - Tiràddu

Lancinante (doloroso) - Dururósu

Lancio del peso - Lànciu di lu (ru) pèsu

Landa (pianura arida) - Pianùra àrridda

Landò - Carròzza

Languido - Lànguidu

Languire - Indibirità

Languore - Languòri

Lanificio - Lanifìciu

Lanoso - Lanósu

Lanterna - Lantèrna

Lanterna a olio - Biròni

Lapidare - Lapidà

Lapidato - Lapidàddu

Lapidato (ucciso con le pietre) - Ammazzàddu a cràsthi

Lapidazione - Lapidaziòni

Lapis (matita) - Àpisi

Lapsus (sbaglio) - Ibàgliu

Lapsus (errore) - Erròri

Lapsus (sbaglio) - Ibàgliu

Lardo - Làsdhu

Larghezza - Lasghèzia/Lasghària

Largo - Làsghu

Larice - Làrizi

Laringe (gola) - Aòra/Agasthóru

Laringite (mal di gola) - Màri a l’aòra/Màri a l'agasthóru

Larva (verme) - Vèimmu

Lasagna - Arisàgna

Lasciapassare - Lassabassà

Lasciapassare (passaporto) - Passapósthu/Passaporthu (S)

Lasciare (abbandonare) - Lassà/Lagà

Lasciare (abbandonato) - Dagà/Dassà

Lasciato - Dassàddu/Dagàddu

Lasciato - Lagàddu/Lassàddu

Lascito - Làssu

Lasco (allentato) - Lènu

Lassativo (purga) - Pùsgha/Purgha (S)

Lassù (in alto) - In àsthu

Lassù (là sopra) - Inchiddà sòbra

Lastra - Làsthra

Lastricare - Lasthriggà

Lastricato - Lasthriggàddu

Lastrone - Lasthròni

Latente (nascosto) - Cuàddu

Laterale - Laterari

Laterale (di fianco) - Di fiàncu

Lateralmente (a un lato) - A fiàncu

Laterizio - Mattòni

Latifondista - Lativondìstha

Latifondista (proprietario di terreni) - Pussidènti

Latifondo - Lativòndu

Latino - Latìnu

Latitante (bandito) - Bandìddu

Latitanza - Bandiddànzia

Latitare - Bandiddà

Latitudine - Latitùdini

Lato - Àra

Lato (una parte) - Làddu

Latore (colui che porta) - Pusthadòri/Purthadori (S)

Latrare (abbaiare) - Abbaggià

Latrare (ululare) - Ururà

Latrato - Abbàggiu

Latrina - Latrìna/Bàssa/Còmmudu

Latta - Làma

Lattaio (produttore di latte) - Lattàggiu

Lattante - Allattànti

Latte - Làtti

Latteria - Latterìa

Lattice - Làtti di fìgga

Latticino - Di làtti

Lattiginoso - Lattiginósu

Lattoniere - Isthagnèri/Sthagnèri

Lattuga - Lattùcca

Launeddas - Launèdda

Laurea - Làurea

Laureare - Laureà

Laureato - Laureàddu

Lauro (alloro) - Aràru

Lautamente - Abbundànti

Lauto (abbondante) - Abbundànti

Lava - Làva

Lavabiancheria (lavatrice) - Lavatrice

Lavabile - Labàbiri

Lavabo - Labamànu

Lavaggio - Labàggiu

Lavagna - Lavàgna

Lavamano - Labamànu

Lavanda - Lavànda

Lavandaia - Labadòra

Lavandino - Labandìnu

Lavapiatti - Labapiàtti

Lavare - Labà

Lavastoviglie - Labapiàtti

Lavata - Labàdda

Lavativo - Mandròni

Lavatoio - Labaddòggiu/Bàzzamu

Lavatrice - Lavatrice/Labatrice

Lavello - Labandinu

Lavorante - Trabagliadòri

Lavorare - Trabaglià

Lavorativo - Dì di fattuìa

Lavorato - Trabagliàddu

Lavoratore - Trabagliadòri

Lavorazione - Trabàgliu

Lavoro - Trabàgliu

Lazzaretto - Lazarèttu

Lazzarone - Lazaròni

Le - Li

Le sue - Li sò

Leale (sincero) - Sinzéru

Lealmente (sinceramente) - Sinzeramènti

Lealtà - Sinzeriddài

Lealtà (onestà) - Onesthài

Lebbra - Lèbbra

Lebbrosario - Lebbrosàriu/Lazarèttu

Lebbroso - Lebbrósu

Leccapiedi - Linghibèdi

Leccare - Linghì

Leccata - Linghìdda

Leccato - Linghìddu

Lecchino - Linghiggùru

Leccio - Lécciu/Érigghi

Leccornia (cosa ghiotta) - Liccasdhùmmini

Leccornia (cosa ghiotta) - Còsa licchìtta

Lecitamente - Lizzitamènti

Lecito - Lìzzitu

Ledere - Offindì

Ledere (danneggiare) - Danniggià

Lega - Lèga

Legaccio - Liàzzuru

Legale - Legàri

Legalità - Ligariddài

Legalmente - Legaimmènti

Legame - Liaddùra

Legamento - Liaddùra

Legare - Lià

Legato - Liàddu

Legato in coppia - Ciubbàddu

Legatura - Liaddùra

Legenda - Còsa di liggì

Legge - Lèggi

Leggenda (mito) - Paristhória

Leggenda (favola) - Fòra

Leggere - Liggì

Leggerezza - Lizerèzia

Leggermente - Appenappena

Leggero - Lizéri

Leggero (lieve)- Lébiu

Leggiadro (grazioso) - Graziósu

Leggibile - Liggìbiri

Leggio - Liggìu

Legiferare - Fà li lèggi

Legionario - Legionàriu

Legislativo - Legislatìbu

Legislatore - Legisladòri

Legislatura - Legislatura

Legislazione - Legislaziòni

Legittima - Legìttima

Legittimare - Legittimà

Legittimato - Legittimàddu

Legittimo - Legìttimu

Legna - Légna

Legnaia - Legnàia

Legname - Lignàmmu

Legnata (randellata) - Arrucciàdda

Legno - Lègnu

Legnoso - Lignósu

Legume - Ligùmmini

Lei (quando ci si rivolge per rispetto) - Vosthè

Lei (riferito a una donna) - Èdda

Lembo - Chìrriu

Lembo (orlo) - Óru

Lembo (pezzo) - Pézzu

Lemme lemme (piano piano) - A piànu a piànu

Lenire (calmare) - Caimmà

Lentamente - Lentamènti

Lentamente (lento lento) - Lèntu lèntu

Lentamente (piano piano) - Piànu piànu

Lente - Lènti

Lentezza - Lintèzia

Lenticchia - Lintìza

Lentiggine - Pibirìna

Lentigginoso - Pibirinàddu

Lentischio - Chèssa

Lento - Lèntu

Lento nel fare le cose - Trasgèngu

Lenza - Lènza

Lenzuolo - Linzóru

Leonardo - Linàsdhu/Linardhu (S)

Leone - Liòni

Leonessa - Liunèssa

Leopardo - Liupàsdhu

Lepre - Lèpparu

Lercio (puzzolente) - Puzzinósu

Lercio (sporco) - Brùttu/Pinghinósu

Lerciume - Bruttèzia

Lesbica - Màsciufèmmina

Lesinare - Lesinà

Lesionare - Pirà/Zinnià

Lesionato - Piràddu/Zinniàddu

Lesione - Piraddùra/Zinniaddùra

Lesivo (dannoso) - Dannósu

Leso - Offésu

Lessare - A cassòra/A buddìddu

Lessata - Buddìdda

Lessato - Buddìddu

Lessico (vocabolario) - Vocaburàriu

Lesso - Cóttu a buddìddu

Lesto - Lésthru

Lesto (svelto) - Ivèsthu

Lestofante - Imburiggósu/Trampósu

Letale - Musthàri/Murthari (S)

Letamaio (mondezzaio) - Muntinàggiu

Letame - Liddàmini

Letizia (allegria) - Alligrìa

Letizia (contentezza) - Cuntintèzia

Lettera - Léttara

Letteralmente - Letteraimmènti

Letterario - Letteràriu

Letterato - Letteràddu

Letteratura - Letteraddùra

Lettiera - Isthirriddòggiu

Lettiga - Littèra/Barèlla

Letto per coricare - Lèttu

Letto (da uno scritto) - Liggìddu

Lettore - Littòri

Lettura - Lettùra

Leucemia - Leucemia

Leva - Lèba

Leva di comando - Lèba di cumàndu

Leva militare - Lèba

Levante - Libànti

Levare - Cabà/Buggà

Levata - Buggàdda/Cabàdda

Levataccia - Pisàdda màra

Levataccia (alzarsi presto) - Pisàdda chìzzu

Levato - Cabàddu/Buggàddu

Levatrice - Màsthra di pàsthu/Masthra di parthu (S)

Levigare - Allisgià

Levigato - Allisgiàddu

Levigatura - Allisgiaddùra

Levriero - Livréri

Lezione - Liziòni

Lezioso - Fattittàggiu

Lì - Inchìbi

Li - Li

Liana - Liana

Libbra - Lìbbra

Libeccio - Libécciu

Libèllula - Ciarabéddura

Liberale - Liberàri

Liberamente - Libaramènti

Liberare - Libarà

Liberare (far uscire) - Ischappà

Liberato - Ischappàddu

Liberato - Libaràddu

Liberazione - Libaraziòni

Libero - Lìbàru

Libertà - Libasthài/Libarthai (S)

Libidine - Libìdini

Libidinoso - Libidinòsu

Libraio - Libràiu

Libreria - Librarìa

Libretto - Librèttu

Libro - Lìbru

Libro delle preghiere - Uffìziu

Liceale - Liceàri

Licenza - Licènza

Licenziamento - Licenziamèntu

Licenziare - Licenzià

Licenziato - Licenziàddu

Liceo - Licèu

Lietamente - Allegramènti

Lieto (allegro) - Allégru

Lieto (contento) - Cunténtu

Lieve - Lébiu/Lènu

Lieve (leggero) - Lizèri

Lievemente - Lèbiu

Lievitare - Lebiddà/Maddriggà

Lievitato -Lèbiddu

Lievitazione - Maddriggaddùra

Lievito - Maddrìgga

Ligio (ubbidiente) - Ubbidiènti

Lignaggio (famiglia) - Famìria

Lignaggio (stirpe) - Isthèppa

Ligneo - Di lègna

Lillà - Lillà

Lillo (settebello) - Lìllu - Setti di dinà

Lima - Lìma

Limare - Limà

Limato - Limàddu

Limatura - Limaddùra

Limbo - Lìmbu

Limitare - Limità

Limitato - Limitàddu

Limitazione - Limitaziòni

Limite - Lìmiti

Limite di confine - Cunfìni

Limite di confine in campagna - Làcana

Limitrofo (confinante in campagna) - Allacanàddu

Limitrofo (confinante) - Cunfinànti

Limo - Lìmu

Limonata - Limunàdda

Limone - Limòni

Limpido - Lìmpidu/Lìmpiu

Limpido (chiaro) - Ciàru

Lince - Lìnci

Linciare (torturare) - Tusthurà

Lindo (pulito) - Purìddu

Linea - Lìnia

Linea (riga) - Rìga

Lineare - Lineari

Linfa - Lìnfa

Linfatico - Linfàtiggu

Lingeria (biancheria intima) - Biancherìa

Lingua - Lìnga

Linguaccia - Lingamàra

Linguacciuto - Linghimànnu

Linguaggio - Lingàggiu

Linguaggio (lingua) - Lìnga

Linguetta - Linguètta

Lino - Lìnu

Lippa (gioco di bambini) - Cirimèlla

Liquame - Èba puzzinòsa

Liquefatto (sciolto) - Isciósthu/Isciolthu (S)

Liquefazione - Isciugliddùra

Liquidare - Liquidà

Liquidato - Liquidàddu

Liquidato (venduto) - Vindùddu

Liquidatore - Liquidadòri

Liquidazione - Liquidaziòni

Liquido - Lìquidu

Liquido (sciolto) - Isciósthu/Isciolthu (S)

Liquirizia - Liccarìssu

Liquore - Licòri

Lira - Fràncu

Lira (strumento musicale) - Lìra

Lirica - Lìrica

Lirico - Lìricu

Lisca (spina di pesce) - Lìscha/Ipìna di pèsciu

Lisciare - Allisgià

Lisciata - Allisgiàdda

Lisciato - Allisgiàddu

Liscio - Lìsgiu

Lisciva (acqua insaponata) - Lìscia

Lista - Lìstha

Listare - Listhà

Listato - Listhàddu

Listello - Listhèlla

Listino - Listhìnu

Listone - Listhòni

Litania - Litanìa

Lite - Lìti/Brèa/Ragàglia

Litigare - Brià

Litigare (bisticciare) - Ragatià

Litigata - Briàdda

Litigio - Brèa

Litigioso - Ragagliòsu

Litografia - Litografia

Litorale - Óru di lu màri

Litorale (costa) - Custhéra

Litro - Lìtru

Littorina (vecchio treno) - Littorìna

Liturgia - Liturgìa

Liturgico - Litùrgicu

Liutaio - Màsthru di liuti

Livella - Libèlla

Livellamento - Libellamèntu

Livellare - Libellà/Apparizà

Livellato - Apparizàddu

Livello - Libéllu

Livido - Màschu biaìttu

Livore - Fèri

Livrea - Livrèa

Lo - Lu (ru)

Lobo dell'orecchio - Lòbbu

Locale (del posto) - Di lu (ru) lóggu

Locale (stanza) - Lucàri

Località - Lucariddài

Localizzare - Lucarizà

Localmente - I’ lu (ru) lóggu

Locanda - Lucànda

Locanda (osteria) - Usthéra

Locandiere - Lucandèri/Ustheràggiu

Locandina - Locandina

Locare (affittare) - Affittà

Locatario (affittevolo) - Affittèvuru

Locatario (inquilino) - Inquirìnu

Locato - Affittàddu

Locatore - Locadòri

Locazione - In affìttu

Locomotiva - Locomotìba/Littorìna

Loculo - Lócuru

Locusta (cavalletta) - Tiribrìccu

Lodare - Ludà

Lodare (vantare) - Vantà

Lodato - Ludàddu

Lodato (vantato) - Vantàddu

Lode - Lòdi

Loden (cappotto) - Cappòttu/Pasthò

Lodevole (da lodare) - Di ludà

Lodevole (da vantare) Di vantà

Lodovico - Ludovicu

Loggia - Lóggia

Loggione - Loggiòni

Logica - Lògica

Logicamente - Logicamènti

Logistico - Logìsthicu

Logorare - Frazà

Logorare (consumare) - Cunsumà

Logorato - Frazàddu

Logorato (consumato)- Cunsumàddu

Logorio - Frazaddùra

Logorio (consumo) - Cunsùmu

Logoro - Frazàddu

Logoro (consumato) - Cunsumàddu

Lombaggine - Duròri di cùmmari

Lombare (muscolo umano) - Di li (ri) cùmmari

Lombo degli animali macellati - Lùmbu

Lombo delle persone - Cùmmari

Lombo sciatalgia - Duròri di cùmmari

Lombo sciatalgia - Siàtigga

Lombrico - Tiringòni/Ziringòni

Longevità - Vìdda lònga

Longherone - Trabizzéddu

Longilineo - Lungréu

Longitudine - Longitùdini

Lontanamente - Luntanamènti

Lontananza - Luntanànzia

Lontano - Luntànu

Lontano (distante) - Disthànti

Lontra - Lòntra

Lonza - Lònza

Loquace - Ciarròni/Ciacciaròni

Loquacità - Ciàrra

Loquacità (parlantina) - Parlantìna

Lordo - Brùttu

Lorenzo - Larènzu

Loro - Èddi

Loro (di loro) - D’èddi

Loro stessi - Èddi matèssi

Losco - Lònfiu

Loto (gioco) - Lòttu

Lotta - Lòtta

Lottare - Luttà

Lottare (battagliare) - Battaglià

Lottare (contrastare) - Cuntrasthà

Lottatore - Luttadòri

Lottatore (combattente) - Cumbattènti

Lotteria - Lotterìa

Lottizzare - Lottizà

Lottizzazione - Lottizazioni

Lotto (di terreno) - Lòttu di tarrènu

Lozione - Loziòni

Lubrificare con grasso - Ingrassà

Lubrificare con olio - Untà

Lubrificato con olio - Untàddu

Lubrificatore con grasso - Ingrassadòri

Lubrificatore con olio (oliatore) - Untadòri

Lucchetto - Lucchèttu/Frìsciu muréschu

Luccicante - Luzènti/Luzigghènti

Luccicare - Luzià

Lucciola - Cururùzu

Luce - Lùzi

Lucente - Luzènti/Luzigghènti

Lucerna - Lantèrna

Lucernario - Baschunìttu

Lucertola - Tirighètta

Lucia - Luzìa

Lucidare - Lucidà

Lucidare (lustrare) - Lusthrà

Lucidata - Lucidàdda

Lucidata (lustrata) - Lusthràdda

Lucidato - Lucidàddu

Lucidato (lustrato) - Lusthràddu

Lucidatrice - Màcchina lusthradòra

Lucidatura - Lucidaddùra

Lucido per scarpe - Cipàccu

Lucido - Lùciddu

Lucido (lucente) - Luzènti

Lucifero - Luzifèrru

Lucrare - Lucrà

Lucrare (guadagnare) - Guadagnà

Luculliano (abbondante) - Abbundànti

Lue (scolo) - Ischòru

Luglio - Lùgliu/Trìura

Lugubre (triste) - Trìsthu

Lui - Èddu

Luigi - Luìsi

Lumaca grande - Ciògga gróssa

Lumaca - Ciògga

Lumachina - Ciògga minùdda

Lumacone - Cuccòiddu

Lumacone nudo - Cuccòiddu nùdu

Lume - Làmpada

Lume (candela) - Candèra

Lume a petrolio - Candèra a piddróriu

Lumicino - Lumicìnu

Luminaria - Luminària

Luminoso - Luminósu

Luna - Lùna

Lunario - Ciarabàllu

Lunatico - Lunàtiggu

Lunedì - Lùni

Lungaggine - Tiratìra

Lunghezza - Lunghèzia

Lungimirante (avveduto) - Avvìsthu

Lungo - Lóngu

Lungo (rasente) - Rasènti

Lungo (vicino) - Accòsthu

Luogo - Lóggu

Luogo (sito) - Sìtu

Lupo - Lùpu

Luppolo - Lùppulu

Lurido (sporco) - Brùttu

Lurido (schifoso) - Ischifósu

Lusinga - Lusìnga

Lusingare - Lusingà

Lusinghiero - Lusingadòri

Lussare - Tuzzì

Lussato - Tuzzìddu

Lussazione - Tuzzìdda

Lusso - Lùssu

Lussuoso - Lussuósu

Lussuria - Lussùria

Lustrare - Lusthrà

Lustrare (lucidare) - Lucidà

Lustrascarpe - Lusthrabòtti

Lustrato - Lusthràddu

Lustrato (lucidato) - Lucidàddu

Lustro (cinque anni) - Zinc’ànni

Lustro (lucido) - Lùsthru/Lùcidu

Lutto - Lùttu

Luttuoso - Luttuósu

Pagina in aggiornamento e correzione
Sono graditi suggerimenti e correzioni
Per info pilo.gianuario@gmail.com